För investerare

Prime Living förvärvar fastighet i Linköping ca 2 km från Linköpings Universitet genom bolagsförvärv

Prime Living fortsätter att expandera genom ett förvärv av fastigheten Glyttinge 3:17 i Linköping genom ett bolagsförvärv. Fastigheten är belägen ca 2 km från Linköpings Universitet. Köpeskillingen uppgår till 4 miljoner kronor samt en tilläggsköpeskilling om 1 800 kr/kvm per ljus-BTA skall erläggas i samband med att detaljplanen vunnit laga kraft. Bedömningen är att bolaget kan tillskapa 200-300 studentbostäder på fastigheten i kommande detaljplan. Det skulle innebära ca 6000-9000 m2 ljus BTA. Förvärvet är villkorat av en tillfredställande due diligence. 

– Vi har idag en stark projektportfölj i Sverige och på Irland och ser en fortsatt stor efterfrågan på våra studentbostäder. Förvärvet ligger i linje med Bolagets tillväxtstrategi och vi ser fram emot att få utveckla moderna och attraktiva studentbostäder i närheten av Linköpings Universitet, säger Jan Severa, Arbetande Styrelseordförande.

Förvärvet avses finansieras med egna medel och banklån.

1 september 2017

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark- nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2017 kl. 13:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Severa Arbetande Styrelseordförande, +46 (0) 70 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-09-01.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning