För investerare

Prime Living förvärvar 10% i det samägda bolaget Prime Living Ireland Ltd för 10 miljoner kronor

Prime Living för värvar tio procent i Prime Living Ireland Ltd fr ån samarbetspartnern Cara Cove Holding AB, vilket innebär en ökad kontroll och ägarandel i bolaget från nuvarande sextio procent till sjuttio procent. Köpeskillingen uppgår till 10 miljoner kronor och fnansieras med eget kapital.

Prime Living Ireland äger totalt ca 136 byggrätter i Letterkenny i norra Irland och ca 700 i Dublin som har förvärvats för 10,3 miljoner euro. Prime Living betraktar den irländska marknaden som mycket intressant då det fnns ett stort behov av studentlägenheter och byggreglerna är förmånliga för denna boendeform. Prime Livings produktionsmetod är dessutom mycket lämplig för de typer av studentlägenheter som är vanliga på Irland.

– "Som vi tidigare meddelat ser vi en positiv utveckling och betydande potential på den irländska marknaden och vi är således mycket nöjda med att redan nu kunna genomföra denna afär. Förvärvet är i linje med vår tillväxtstrategi och intention sedan samarbetet med Care Cove Holding AB inleddes. Cara Cove Holding AB kommer även fortsättningsvis ha ett betydande infytande i bolaget med sina trettio procent och vi ser fram emot ett fortsatt starkt samarbete för att utveckla våra projekt på Irland." säger VD Ingvor Sundbom.

19 juni 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingvor Sundbom, VD och Koncernchef,
+46 (0) 707 88 66 50
ingvor.sundbom@primeliving.se
www.primeliving.se

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att ofentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för ofentliggörande den 19 juni 2017 kl. 12:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-06-19.pdf

Om Prime Living 
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning