För investerare

Prime Living förlikas med Collector

Prime Livings dotterbolag Prime Living Beryllgatan AB har genom förlikning i Stockholms tingsrätt kommit överens om att till Collector Bank AB betala 3 300 000 kr. Betalning kommer att ske genom sex månatliga avbetalningar om 550 000 kr med början den 15 februari 2019.

Förlikningen rör ursprungligen en tvist med 9 550 000 kr med Modular Living ML AB avseende en totalentreprenad mellan Modular och Prime Living.

Som tidigare kommunicerats pågår ett arbete med att se över samtliga underleverantörer till Prime Living. I detta arbete ingår även att avsluta pågående tvister för att underlätta realiseringen av den värdepotential som finns i portföljens utvecklingsprojekt.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-01-16 kl. 10:25 CET.

16 januari 2019

För ytterligare information kontakta:

Hans Sandén, VD och Koncernchef
+46 708 73 94 96
hans.sanden@primeliving.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2019-01-16.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se