För investerare

Prime Living flyttar fram årsstämman

Med anledning av den rådande situationen gällande coronaviruset har styrelsen för Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") beslutat att flytta fram årsstämman preliminärt till den 17 juni 2020. Årsstämman var tidigare planerad att hållas den 27 maj 2020. Beslutet har tagits i syfte att bidra till minskad smittspridning genom att möjliggöra att den senarelagda årsstämman hålls utan fysiskt deltagande av aktieägarna i enlighet med föreslagna ändringar i associationsrättslig lagstiftning som förväntas träda i kraft i juni 2020.

För det fall att de föreslagna lagändringarna inte antas kommer Bolaget att hålla en sedvanlig årsstämma med möjlighet för aktieägarna att delta i stämmolokalen.

Prime Living planerar att hålla årsstämman den 17 juni 2020. Kallelse till årsstämman publiceras senast fyra veckor före nämnda datum.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 08:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2020-04-28.pdf

Om Prime Living

Prime Living AB (publ) uppför och förvaltar yteffektiva bostäder av god kvalitet för uthyrning till studenter, företag och andra med behov av små hyresrätter till en låg kostnad. Prime Living har idag 1038 moderna bostäder för uthyrning i Göteborg, Lund, Malmö och Stockholm och ytterligare bostäder under uppförande.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se