För investerare

Prime Living expanderar ytterligare med 400 planerade studentlägenheter i Bromstensstaden

Prime Living förvärvar fastigheten Stockholm Gunhild 4 via bolag, belägen i det nya området Bromstensstaden, Stockholm, i syfte att bygga 400 nya studentlägenheter med tillträde efter att detaljplaneförändring till studentbostäder vunnit laga kraft.

Prime Living fortsätter sin expansion med förvärvet av fastigheten Stockholm Gunhild 4 via bolag. Start-PM har erhållits av Stockholms kommun och detaljplanearbetet har därmed påbörjats och beräknas pågå i 12-18 månader. Fastigheten är belägen i ett mycket expansivt område som namngetts Bromstensstaden. Här ska byggas bostäder med småstadskaraktär och studentbostäder kommer att öka mångfalden i området. Närheten till service och kommunikationer, med ett pendlingsavstånd på 13 minuter till Stockholms central, bidrar till ett bra boende för studenter. Utvecklingsvärdet för projektet beräknas till ca 365 Msek och ha ett hyresflöde om ca 21 Msek. Koncernens totala utvecklingsvärde bedöms därmed uppgå till ca 3,1 miljarder kronor.

"Vår målsättning är att uppföra 400 studentlägenheter som ska smälta in i en trevlig småstadsmiljö och där vi i gatuplan kommer ha butiker och verksamheter som bidrar till gatulivet", säger VD Jan Severa.

27 april 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 708 458 133
jan.severa@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2015-04-27.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 344 lägenheter på tre orter och har ytterligare cirka 2 950 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande tre åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning