För investerare

Prime Living etablerar dotterbolag på Irland

Prime Living AB etablerar ett nystartat dotterbolag på Irland, Prime Living Ireland ltd, tillsammans med Cara Cove Holding AB. Prime Living AB kommer att äga 60 procent av bolaget. Paul McGlinchey har utnämnts till VD. Paul har ett brett nätverk på Irland och har tidigare erfarenhet från turistnäringen i Irland och Spanien. Detta är ett första steg i en bredare satsning på byggnation av studentbostäder på Irland och UK.

Prime Living Ireland ltd första förvärv är en tomt om ca 3 300 kvm i Letterkenny i grevskapet Donegal. Här planeras att bygga ca 250 rum för studenter. Total investering kommer att uppgå till ca 60 MSEK som finansieras med lån och eget kapital.

– "Detta är ett första led i en bredare satsning för byggnation av studentbostäder på Irland och UK. Irland är en ny marknad för oss som har ett stort behov av bostäder och i synnerhet studentbostäder. Vårt första mål är att genomföra projektet i Letterkenny under 2017 och för att sedan gå vidare med nya investeringar i bl.a. Dublin, säger VD Jan Severa.

Prime Living Ireland kommer att samverka med irländska myndigheter och Universitet och välkomnas av det irländska parlamentet som en ny och viktig aktör på studentbostadsmarknaden.

– "I was delighted to have met with the Swedish Prime Living Group on their recent visit to Dublin, I am extremely impressed by their proposals for student accommodation of which there is a great need for right throughout the various College campuses on the island – I was equally as impressed with their business model and method of construction and the various cost saving measures and energy saving initiatives which their proposal contains. I am very supportive of their plans and wish them every success in the future." säger Pat the Cope Gallagher

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari 2017 kl. 15:20 CET.

26 januari 2017

För ytterligare information kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-01-26.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 760 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 300 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning