För investerare

Prime Living Entreprenad övertar slutförandet av Prime Livings påbörjade studentbostadsprojekt från Modular ML AB, som gått i konkurs, med en beräknad resultatpåverkan om maximalt -20 MSEK

Modular ML AB har per den 2016-06-02 gått i konkurs vid Malmö Tingsrätt. Enligt ABT06 som reglerar Prime Livings totalentreprenadskontrakt med Modular ML AB upphör Prime Livings skyldigheter enligt kontrakt med Modular ML omedelbart.

Prime Living Entreprenad övertar per denna dag slutförandet av de påbörjade projekten enligt aktuella tidplaner. Resultatpåverkan bedöms i dagsläget understiga -20 MSEK totalt för Prime Living-koncernen inklusive nedskrivning av värden.

Som tidigare meddelats har Prime Living etablerat en ny division, Prime Living Industries, i syfte att på sikt öka effektiviteten genom att integrera hela värdekedjan från produktion till upphandling, projektering och uppförande av bostadsmoduler.

Från den 24 maj 2016 har PLI övertagit färdigställandet av Beryllgatan i Göteborg då den tidigare totalentreprenören Modular ML AB ej har kunnat ställa fullgoda säkerheter för fullgörandet. PLI har återupptagit arbeten på plats och projektet planeras som tidigare att färdigställas under innevarande kvartal med inflyttning före terminsstart hösten 2016.

2 juni 2016

För ytterligare information, besök www.primeliving.se eller kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2016-06-02.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 632 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 500 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning