För investerare

Prime Living emitterar säkerställt obligationslån om 400 MSEK som övertecknats

Prime Living har emitterat ett säkerställt obligationslån om 400 MSEK i en emission riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Obligationen är säkerställd av en fastighetsportfölj med 548 lägenheter. Obligationslånet löper till September 2020 med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 4,5 procentenheter. Investerarintresset för obligationslånet var stort och totalt deltog över 50 nordiska investerare i emissionen.

"Obligationen ger oss möjlighet att refinansiera vår portfölj i Malmö och samtidigt förstärka bolagets kapitalbas för ytterligare expansion och byggnation av fler studentbostäder. Det är mycket glädjande att notera det stora intresset och att den blivit övertecknad." – Jan Severa, VD Prime Living.

Emissionslikviden ska delvis användas för att refinansiera existerande skuld samt för allmänna verksamhetsändamål. Prime Living avser att notera obligationslånet på NASDAQ Stockholm Corporate Bond List.

ABG Sundal Collier har varit finansiell rådgivare och Baker McKenzie har varit juridisk rådgivare till Prime Living.

27 september 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2016-09-27.pdf

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2016 kl. 16:10 CET.

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 760 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 300 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning