För investerare

Prime Living emitterar framgångsrikt ett obligationslån om 100 MSEK

Prime Living har emitterat ett säkerställt obligationslån om 100 MSEK i en emission riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Obligationslånet löper till juli 2017 med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 9,00 procentenheter. Intresset från de nordiska investerarna var mycket starkt och emissionen övertecknades kraftigt.

– Obligationen skall ses mot bakgrund av att Prime Living är inne i en intensiv bygg- och projekteringsfas där vi parallellt bygger ca 2100 lägenheter i våra tre huvudsegment Stockholm, Göteborg och Öresund och där vi också ser nya goda affärsmöjligheter, säger Vd Jan Severa.

Emissionslikviden ska delvis användas för att finansiera den första fasen av utvecklingen av Prime Livings projekt i Spånga samt för allmänna verksamhetsändamål. Prime Living avser att notera obligationslånet på NASDAQ Stockholm Corporate Bond List.

ABG Sundal Collier har varit finansiell rådgivare och Baker & McKenzie har varit juridisk rådgivare till Prime Living.

8 april 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2016-04-08.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 584 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 500 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad. Prime Living har option att förvärva 66,65 procent av Modular ML AB.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning