För investerare

Prime Living Delårsrapport januari-september 2017, korrigeringar

Den 15:e november 08:30 publicerades delårsrapporten för perioden januari-september 2017.

  • På sidan 1 står att Rörelseresultatet uppgick till 70,1 MSEK skall vara 64,7 MSEK som anges på sidan 18 i resultaträkningen och i tillhörande pressmeddelande.
  • På sidan 1 har siffran för värdeförändringen av fastigheter under kvartalet juli-september 2017 angetts till 71,5 MSEK. Rätt belopp skall vara 66,0 MSEK som anges på sidan 18 i resultaträkningen och i tillhörande pressmeddelande.
  • På sidan 1 anges i Nyckeltalstabellen på rad 6 "Driftnetto (proforma 12 månader) (MSEK)" skall siffrorna i kolumnen " Jan-sep 2017" vara 52,6. Övriga kolumner skall vara tomma. Korrekt uppställning finns på sidan 15.
  • På sidan 15 anges antalet utestående aktier till 14 755 975, skall istället vara 14 755 875.
  • På sidan 15 anges "Eget kapital per stamaktie, SEK" för perioderna "Jan-sep 2017" och Jul-sep 2017" till 50,8, skall vara 50,6 – På sidan 15 anges "Eget kapital per stamaktie, exkl. preferenskapital, SEK" för perioderna "Jan-sep 2017" och Jul-sep 2017" till 42,0, skall vara 41,8

En korrigerad version finns nu upplagd på hemsidan.

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark- nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2017 kl. 11:55 CET. 

15 november 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa VD och Koncernchef, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-11-15.pdf
Prime living Delarsrapport Q3 2017 Korrigerad.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning