För investerare

Prime Living Delårsrapport januari-mars 2017, korrigering av omkastade siffror gällande avkastning på projektinvestering

Den 16:e maj 08:30 publicerades delårsrapporten för perioden januari-mars 2017. På sidan 4 har sifforna för marknadsvärde för Färdigställda projekt blivit omkastade. Rätt belopp skall vara 886 000 vilket påverkar Övervärdet och Avkastning i samma tabell, se nedan. 

Korrigerad version publiceras och finns tillgänglig på hemsidan.

Avkastning på projektinvestering

  Marknads-/ Förhandsvärde Anskaffningsvärde 1) Övervärde Avkastning
Färdigställda projekt 886 000 571 251  314 749 55%
Pågående projekt 1 740 000 1 037 716 702 284 68%
Totalt 2 626 000 1 608 967 1 017 033  

1) Nedlagda kostnader för Färdigställda, Beräknade för Pågående projekt

16 maj 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Ingvor Sundbom, VD och Koncernchef, +46 (0) 707 88 66 50
ingvor.sundbom@primeliving.se 
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-05-16.pdf
Prime Living Delarsrapport Q1 2017.pdf

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark- nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 12:30 CET. 

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av pre- fabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 100 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser Mangold Fondkommission AB (556585-1267) Box 55691 102 15 Stockholm +46 8 503 015 50 www.mangold.se

Filer för nedladdning