För investerare

Prime Living Campus Stockholm avser genomföra skriftligt förfarande

Prime Living Campus Stockholm AB (publ) ("Bolaget") har instruerat agenten för Bolagets säkerställda obligationslån med ISIN SE0010985218 att inleda ett skriftligt förfarande med syfte att möjliggöra för bolaget att kapitalisera den kommande räntebetalningen den 21 mars 2019. Prime Living Campus Stockholm AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Prime Living AB (publ)

01 mars 2019

För ytterligare information kontakta:
Hans Sandén, VD och Koncernchef
+46 708 73 94 96
hans.sanden@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2019-03-01.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se