För investerare

Prime Living ansöker om avnotering från Nasdaq First North Growth Market av Bolagets preferensaktie av serie B.

Prime Living ansöker om avnotering av Bolagets preferensaktie av serie B (ISIN-nr SE0006422317) listad på Nasdaq First North Growth Market. Som pressmeddelats den 2020-07-06 har Nasdaq Stockholm informerat att bristande likviditet i detta aktieslag lett till en icke-fungerande prissättning. Det finns inte längre tillräckligt antal kvalificerade aktieägare så noteringskravet uppfylls inte.

Avnoteringen, som sker efter beslut av Nasdaq, gäller endast B-preferensaktierna och kommer inte att ha någon påverkan på bolagets stamaktier och preferensaktier av serie C.

14 oktober 2020

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2020 kl. 11:20 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2020-10-14.pdf

Om Prime Living

Prime Living AB (publ) uppför och förvaltar yteffektiva bostäder av god kvalitet för uthyrning till studenter, företag och andra med behov av små hyresrätter till en låg kostnad. Prime Living har idag 1038 moderna bostäder för uthyrning i Göteborg, Malmö och Stockholm och ytterligare bostäder under uppförande.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se,
CA@mangold.se