För investerare

Prime Living AB:s (publ) förlänger teckningstiden till och med den 2019-07-24

Teckningstiden i nyemissionen med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare har varit 2 juli – 16 juli 2019. Styrelsen har beslutat förlänga teckningstiden till och med den onsdagen den 24 juli 2019. Tilldelning sker enligt den kommuniké som publicerades 2019-06-26. Bakgrunden till förlängningen är att styrelsen vill ge fler möjlighet att delta i emissionen.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-07-17 kl. 17:35 CEST.

17 juli 2019

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2019-07-17.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se 
CA@mangold.se