För investerare

Prime Living AB:s dotterbolag Prime Living Campus Stockholm AB undersöker möjligheten att emittera obligationer

I syfte att säkerställa full finansiering för slutförandet av de sista etapperna i Prime Livings projekt i Spånga har Prime Living Campus Stockholm AB, dotterbolag till Prime Living AB, gett ABG Sundal Collier i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera seniora säkerställda obligationer på den svenska marknaden.

I Spånga arbetar Prime Living Campus Stockholm AB med att färdigställa ett projekt om totalt cirka 1 100 studentbostäder där fas 1, med 291 lägenheter, färdigställs under första halvåret 2018. Emissionslikviden från en potentiell emission avses att användas för att färdigställa de sista etapperna med cirka 843 lägenheter samt för generella bolagsändamål.

14 mars 2018

 För ytterligare information kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2018-03-14.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning