För investerare

Prime Living AB:s dotterbolag Prime Living Campus Stockholm AB offentliggör prospekt och har godkänts av Nasdaq Stockholm som emittent av räntebärande instrument

Styrelsen i Prime Living Campus Stockholm AB (publ) ("Prime Living Campus Stockholm" eller "Bolaget"), helägt dotterbolag till Prime Living AB (publ) har, med anledning av ansökan om upptagande till handel av det obligationslån 2018/2020 om 100 MSEK som offentliggjordes den 15 mars 2018, upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida. Vidare har Nasdaq Stockholm AB idag godkänt Bolaget som emittent av räntebärande instrument på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm.

Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida (http://www.primeliving.se/prime-living-campus-stockholm-ab-obligation/) och inom några dagar via Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Obligationslånet om 100 MSEK, som löper på två år, emitterades den 21 mars 2018 med en fast ränta om 9,0 procent till och med september 2019 och därefter med en ränta om 10,5 procent till förfallodagen i mars 2020. Prime Living Campus Stockholm har idag, av Nasdaq Stockholm AB, godkänts som emittent av räntebärande instrument på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm Corporate Bond List. Beräknad första handelsdag är den 14 maj 2018.

9 maj 2018

För ytterligare information kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2018-05-09.pdf

Om Prime Living-koncernen
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se 

Filer för nedladdning