För investerare

Prime Living AB:s dotterbolag Prime Living Campus Stockholm AB emitterar obligationer om 100 MSEK

Prime Living Campus Stockholm AB, dotterbolag till Prime Living AB, har emitterat ett seniort säkerställt obligationslån om 100 MSEK i en emission riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Obligationslånet löper med en fast ränta om 9,0% till och med september 2019 och därefter med en ränta om 10,5% till mars 2020.

"Det är glädjande att emissionen blev övertecknad vilket gör att vi kan fokusera på att genomföra det program som finns för projektet i Spånga som där totalt 1134 lägenheter uppförs." säger Jan Severa, VD Prime Living

Emissionslikviden från emissionen avses att användas för att färdigställa de sista etapperna i bolagets projekt i Spånga om cirka 843 lägenheter samt för generella bolagsändamål. Obligationslånet kommer att noteras på NASDAQ Stockholm Corporate Bond List.

ABG Sundal Collier har varit finansiell rådgivare och Baker McKenzie juridisk rådgivare i transaktionen.

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark- nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2018 kl. 08:30 CET.

15 mars 2018

För ytterligare information kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2018-03-15.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning