För investerare

Prime Living AB (publ) utser Mangold till likviditetsgarant av bolagets preferensaktie av serie B

Bolaget meddelade idag att bolaget har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets preferensaktie av serie B. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 2019-12-12.

Mangold kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att säkerställa möjligheten att handla i bolagets preferensaktie av serie B varje dag genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. En likviditetsgaranti ämnar skapa en mer korrekt prisbild i ett bolags aktie, vilket i följd ger en mer korrekt värdering av bolaget och ger möjlighet till en förbättrad handelsvolymen i aktien.

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 december 2019 klockan 17:35 CET

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving,se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2019-12-11.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader, Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras, Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler, Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter,

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www,mangold,se
CA@mangold.se