För investerare

Prime Living AB (publ) flyttar publiceringstidpunkten för delårsrapporten för januari-mars till fredagen den 2020-05-29

Prime Living flyttar publiceringstidpunkten för delårsrapporten för januari-september 2020 till fredagen den 2020-05-29. Prime Living hade tidigare meddelat att publiceringen skulle ske onsdagen den 2020-05-27. Anledningen är nedskrivningen av fastighetsvärdena i Malmö/Oxie som meddelades den 2020-05-22.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2020 kl. 12:45 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2020-05-26.pdf

Om Prime Living

Prime Living AB (publ) uppför och förvaltar yteffektiva bostäder av god kvalitet för uthyrning till studenter, företag och andra med behov av små hyresrätter till en låg kostnad. Prime Living har idag 1038 moderna bostäder för uthyrning i Göteborg, Lund, Malmö och Stockholm och ytterligare bostäder under uppförande.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se