För investerare

Prime Living AB (publ): Aktieägarlångivare stödjer rekapitaliseringsplanen

Prime Living har idag ingått avtal med långivarna under bolagets säkerställda aktieägarlån om cirka 39,3 MSEK som upptogs i mars 2019. Avtalet innebär att cirka 9 833 333 SEK av skulden ska konverteras till preferensaktier av serie C och 31 422 962,96 SEK ska återbetalas senast 16 december 2019. Konverteringen förutsätter beslut av bolagsstämma i Prime Living och godkännande av obligationsinnehavarna i de skriftliga förfaranden som pågår. Långivarna under aktieägarlånet, vilka innehar cirka 14 procent av rösterna i bolaget, har vidare förbundit sig att rösta för rekapitaliseringsplanen på extra bolagsstämma den 27 november 2019.

Den 28 juni 2019 kommunicerade Prime Living genom ett pressmeddelande att bolaget ingått ett så kallat standstill-avtal gällande aktieägarlånet. Detta standstill-avtal löpte ut den 20 september 2019 och Bolaget kommunicerade den 20 september 2019 en plan för rekapitalisering av bolaget, vari det nu träffade avtalet är en del.

Prime Livings VD Lars Wikström ger följande kommentar:

"Att långivarna i det s.k. aktieägarlånet har accepterat rekapitaliseringsplanen är ett viktigt första steg för att kunna se den förverkligad. Aktieägarlångivarna accepterar att konvertera skuld till aktier i bolaget vilket är en viktig signal till bolagets obligationsinnehavare.

Min förhoppning är nu att även dessa ställer sig bakom planen i de skriftliga förfaranden som pågår och jag betonar vikten av att rösta.

Jag påminner också bolagets aktieägare om att anmäla sig till den extra bolagsstämma vi har kallat till för att ta beslut om genomförande av planen."

Denna information är sådan information som Prime Living AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 kl. 17:10 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Filer för nedladdning