För investerare

Ökning av antalet stamaktier i Prime Living efter utnyttjande av teckningsoptioner

Prime Living utfärdade i november 2014 ett teckningsoptionsprogram om 1 300 000 teckningsoptioner, där en (1) teckningsoption ger rätten att teckna en (1) ny aktie för 27 SEK ("TO1").

Teckningsperioden för anmälan om nyteckning av aktier i Prime Living med stöd av TO1 löper från dagen för optionsprogrammets registrering hos Bolagsverket till och med den 31 oktober 2016. Per den 8 juli 2015 registrerades aktiekapitalhöjningen avseende 73 740 nya stamaktier efter utnyttjande av lika många TO1. Prime Living tillförs cirka 2 MSEK och efter registreringen återstår 1 226 260 utestående TO1.

Genom de nytecknade aktierna ökar antalet stamaktier i Prime Living med 73 740 från 13 471 000 till 13 544 740. Kvotvärdet uppgår till 0,05 SEK vilket innebär att det totala aktiekapitalet ökar med 3 687 SEK från 738 555 SEK till 742 242 SEK.

Utsökningsdag för omvandling av interimsaktier till vanliga stamaktier i Euroclear är den 16 juli 2015 och aktietecknarna beräknas erhålla stamaktierna till sina VP-konton den 20 juli 2015.

10 juli 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2015-07-10.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 344 lägenheter på tre orter och har ytterligare cirka 3 100 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad. Prime Living har option att förvärva 66,65 procent av Modular Living AB.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning