För investerare

Ökning av antalet aktier i Prime Living efter utnyttjande av teckningsoptioner

Prime Living utfärdade i november 2014 ett teckningsoptionsprogram om 1 300 000 teckningsoptioner, där en (1) teckningsoption ger rätten att teckna en (1) ny aktie för 27 SEK ("TO1").

Teckningsperioden för anmälan om nyteckning av aktier i Prime Living med stöd av TO1 löper från dagen för optionsprogramets registrering hos Bolagsverket till och med den 31 oktober 2016.

Per den 13 oktober 2015 registrerades aktiekapitalhöjningen avseende 32 200 nya stamaktier efter utnyttjande av lika många TO1. Prime Living tillförs cirka 870 KSEK och efter registreringen återstår 1 194 060 utestående TO1.

Genom de nytecknade aktierna ökar antalet stamaktier i Prime Living med 32 200 från 13 544 840 till 13 577 040. Kvotvärdet uppgår till 0,05 SEK vilket innebär att aktiekapitalet ökar med 1 610 SEK från 742 242 SEK till 743 852 SEK.

Utsökningsdag för omvandling av interimsaktier till vanliga stamaktier i Euroclear är den 21 oktober 2015 och kunder beräknas erhålla stamaktierna till sina VP-konton den 23 oktober 2015.

14 oktober 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PrimeLiving Pressrelease 2015-10-14.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 344 lägenheter på tre orter och har ytterligare cirka 3 100 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning