För investerare

Offentliggörande av resultat från skriftligt förfarande rörande bolagets säkerställda obligationslån

Prime Living Campus Stockholm AB (publ) har som tidigare meddelats skickat en instruktion till agenten för Bolagets säkerställda obligationslån med ISIN SE0010985218 att påbörja ett skriftligt förfarande med syfte att göra vissa tillfälliga ändringar och undantag från obligationsvillkoren. Ett tillräckligt antal obligationsinnehavare deltog i det skriftliga förfarandet och mer än 3/4 av de röstberättigade rösterna röstade för att godkänna förslaget. Det är således fastställt att det skriftliga förfarandet har godkänts och innebär att ränteutbetalningen den 2019-03-21 skjuts upp och kapitaliseras till nästkommande räntebetalning som är den 2019-09-21.

Beslutet underlättar för Prime Living att fortsätta arbetet med att säkerställa den långsiktiga finansieringen vilket är en förutsättning för att fortsätta utvecklingen av fastighetsprojekten i Spånga och på Irland.

Prime Living Campus Stockholm AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Prime Living AB (publ).

Denna information är sådan information som Prime Living AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-03-19 kl. 15:20CET.

19 mars 2019

För ytterligare information kontakta:

Peter Gustafson, Styrelseordförande +46-734 42 46 62, pg@greencapitalpartners.se
Hans Sandén, VD och Koncernchef, +46 708 73 94 96, hans.sanden@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2019-03-19.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se 
CA@mangold.se