För investerare

Offentliggörande av resultat från skriftligt förfarande rörande bolagets icke säkerställda obligationslån

Den 21 december skickade Prime Living AB (publ) en instruktion till agenten för Bolagets icke säkerställda obliga- tionslån med ISIN SE0009806383 att påbörja ett skriftligt förfarande med syfte att justera obligationsvillkoren för att tillåta bolaget att ta upp kortfristig lånefinansiering och under en begränsad period avstå från att rapportera kovenanter samt skjuta upp räntebetalningar.

En majoritet av de obligationsinnehavare som röstade i det skriftliga förfarandet röstade för att godkänna förfarandet. Det är således fastställt att det skriftliga förfarandet har godkänts.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-01-16 kl. 14:55 CET.

16 januari 2019

För ytterligare information kontakta:

Peter Gustafson, Styrelseordförande +46-734 42 46 62, pg@greencapitalpartners.se
Tobias Lennér, Styrelseledamot +46-70 661 8337

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2019-01-16.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se