För investerare

Nu ska fler nå gymnasiebehörighet i Trollhättan – Läxhjälpen och Studentbostäder i Sverige i nytt samarbete

Studentbostäder i Sverige (SBS) inleder nytt partnerskap med Läxhjälpen i Trollhättan för att stötta elever med deras studier och öka antalet som når gymnasiebehörighet. Förra läsåret var det 16 480 elever i Sverige som gick ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. I många städer finns det stora skillnader mellan skolorna resultatmässigt och Trollhättan är inget undantag. Studentbostäder stöttar stiftelsen Läxhjälpen när de startar upp sin verksamhet i Trollhättan.

SBS fortsätter sin satsning i Trollhättan med fler studentlägenheter för att möta det ökade behovet i staden av fler attraktiva och trivsamma bostadsområden. Nyproduktionen av 370 studentbostäder är nu påbörjad. Utöver detta gör Studentbostäder i Sverige nu tillsammans med Läxhjälpen en större satsning i Trollhättan för att fler elever ska klara skolan.

"Att klara gymnasiet är ett otroligt viktigt steg för att kunna forma sin egen framtid. Genom Läxhjälpen och detta samarbete skapas valmöjligheter som vi vill att unga i Trollhättan ska ha. Ett bättre studentliv kräver stöttning och resurser – med det här arbetet och partnerskapet ger vi det." menar Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige.

Läxhjälpen har genom stöd från och samarbeten med företag, kommuner och skolor kunnat driva ett för elever gratis, resultatfokuserat och strukturerat Läxhjälpsprogram på skolor med lägre resultat än rikssnittet. Effekten av Läxhjälpsprogrammet är tydlig, i över tio års tid har 80% av eleverna som tagit del av programmet nått gymnasiebehörighet. Eleverna som deltar i Läxhjälpsprogrammet får läxhjälp 6 timmar i veckan av anställda högskolestudenter.

"I Trollhättan är det stora skillnader mellan skolorna resultatmässigt och för Läxhjälpen är det viktigt att kunna finnas i städer och på skolor där behovet av extra stöd är som störst. Därför startar vi nu verksamhet på två av de skolorna i Trollhättan där resultaten ligger under det nationella snittet. Vi är otroligt glada för Studentbostäder i Sveriges engagemang som möjliggör att vi kan starta verksamhet i staden och erbjuda Läxhjälp till de elever som behöver det som mest." menar Elisavet Johansson Tziampazis, regionchef Stiftelsen Läxhjälpen.

Rebecka Eidenert, VD, rebecka.eidenert@sbsstudent.se
www.sbsstudent.se

Elisavet Johansson Tziampazis, regionchef Stiftelsen Läxhjälpen, elisavet@laxhjalpen.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressnyhet SBS 210217.pdf

Filer för nedladdning