För investerare

Namnbytet till Studentbostäder i Sverige AB (publ) är registrerat och ny hemsida lanseras

Bolagets namnbyte till Studentbostäder i Sverige AB (publ) efter samgåendet med Prime Living är genomfört och har registrerats hos Bolagsverket.

Bolagets stamaktie och preferensaktie av serie C kommer från och med tisdag den 15 december 2020 att handlas under kortnamnen "STUDBO" respektive ""STUDBO PREF C".

Bolagets hemsida, www.sbsstudent.se, lanseras med uppdaterad information om Studentbostäder i Sverige riktat till hyresgäster, aktieägare, investerare, analytiker och andra intressenter. På hemsidan finns aktuell information och nyheter, pressmeddelanden, finansiell information, information om aktien och bolagsstyrningsinformation.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2020 kl. 13:00 CET.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

För ytterligare information kontakta: Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Sverige, +46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Pressnyhet SBS 201215.pdf

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, landsting och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Sveriges största studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke. www.sbsstudent.se

Filer för nedladdning