För investerare

MKB Fastighets AB har tilldelat uppdrag efter upphandling till Modular Living AB att uppföra 50 till 100 student/ungdomsbostäder i Malmö 2015

Efter sedvanlig kommunal upphandling, har MKB Fastighets AB (Malmö kommunala bostadsbolag) tilldelat uppdrag till Modular Living att uppföra 50 till 100 student/ungdomsbostäder i Malmö 2015. Det innebär att modullägenheterna klarar de högt ställda krav MKB Fastighets AB har på kvalitet, till en kostnad som ger möjlighet att erbjuda studenter eller andra rimliga hyror och samtidigt kan färdigställas under 2015.

Modular Living ska enligt uppdraget leverera inflyttningsbara student/ungdomsbostäder inom 5 månader från det att MKB Fastighets AB har beviljats bygglov, vilket planeras till augusti 2015. Prime Livings externa modultillverkare i Kina, Cube China, kommer att producera modullägenheterna inom ramen för det av Modular Living erhållna uppdraget. Prime Living tillåter därmed att Modular Living använder en del av Prime Livings exklusiva licens hos Cube China för den svenska marknaden. Prime Living kan samtidigt fortsätta med sina expansionsplaner till följd av den höga produktionskapaciteten hos Cube China.

Modulerna som Cube China nu levererar till Modular Living för uppförande åt MKB Fastighets AB är av samma slag som Prime Living använder i Oxie/Malmö. Modulerna är utvecklade gemensamt sedan 2010, av Prime Living, Cube China och Modular Living, för den svenska studentbostadsmarknaden. Prime Living har exklusivitet från Cube China för produktion av moduler för den svenska och samtliga övriga europeiska marknader som Prime Living är verksamt i.

"Det är väldigt positivt och glädjande att MKB Fastighets AB, som är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag, väljer Modular Living och de moduler som utvecklats för Prime Living som leverantör av bostäder i Malmö. Det är ett verkligt prestigeuppdrag och Prime Living ställer sig därför till fullo bakom detta beslut och ser inte att det påverkar Prime Livings expansionsplaner varken på kort eller lång sikt", säger Jan Severa, VD Prime Living.

Modular Living är totalentreprenör för de 208 studentlägenheter på Beryllgatan som Prime Living har fått klartecken av Göteborgs Stad att bygga och där det första spadtaget togs i juni.

1 juli 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD Prime Living, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Marcus Andersson, VD Modular Living, +46 (0) 709 416 360
marcus@modularliving.se
www.modularliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2015-07-01.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 344 lägenheter på tre orter och har ytterligare cirka 3 100 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad. Prime Living har option att förvärva 66,65 procent av Modular Living AB.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning