För investerare

Ledningen för Prime Living tillkännager att de inte avser att avyttra någon del av sitt aktieinnehav

I prospektet på sidan 3, Erbjudandet i sammandrag, framgår att Amun Holding AB avser sälja befintliga aktier. Efter återkoppling från ett antal större investerare som har anmält intresse tillkännager Jan Severa, VD, och Ola Wengberg, vice VD, ägare till Amun Holding AB, att de inte avser att avyttra någon del av sitt aktieinnehav. Därtill har en av de större existerande ägarna valt att teckna nya aktier i samband med erbjudandet i syfte att försvara sin ägarandel.

10 juni 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD, +46 708 458 133
jan.severa@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2015-06-10.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 344 lägenheter på tre orter och har ytterligare cirka 2 950 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande tre åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning