För investerare

Lars Nyberg ny inhyrd CFO för Prime Living AB (publ) tar över CFO-funktionen från Ola Wengberg som avgår som Vice-VD

Lars Nyberg har under en lång karriär huvudsakligen arbetat som CFO/ekonomidirektör i internationella koncerner, som konsult inom området företagsöverlåtelser samt som auktoriserad revisor. Lars har mycket stor erfarenhet av förändringsprocesser som inkluderar både expansion och reduktion av verksamheter och en gedigen kompetens inom controlling, redovisning, rapportering, finansiering och fastighetsförvaltning. Lars kommer arbeta heltid fr.o.m. 10 september.

Lars Nyberg, partner i konsultföretaget Sevenco, har de senaste åren bland annat haft ledande befattningar i bolag som Statens Fastighetsverk och Higab. Nyberg har därmed en gedigen kunskap om fastighetsförvaltning.

"Jag ser verkligen fram emot denna utmaning där jag får möjlighet att tillföra mina kunskaper och erfarenheter både från ekonomi och fastighetsförvaltning. Jag hoppas att jag kan bidra till utvecklingen av Prime Living ", säger Lars Nyberg, som tillträder som inhyrd CFO.

Ola Wengberg hade som tidigare meddelats ett tidsbegränsat uppdrag under ett år. Ola kommer kvarstå i styrelsen och fokusera på strategiska frågor.

10 september 2018

För ytterligare information kontakta:
Hans Sandén, VD och Koncernchef
+46 703 23 95 30
hans.sanden@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2018-09-10.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning