För investerare

Kommunfullmäktige bifaller Spångaprojektet i mycket positiva ordalag

Ordalagen i Stockholms stads kommunfullmäktige var mycket positiva i samband med beslutet att bifalla kommunstyrelsens förslag, den 9 mars 2015, om de cirka 1.100 studentlägenheter som Prime Living ska bygga i Spånga. Byggstart planeras inom 3 månader under förutsättning att bygglov har beviljats, projektet har dock redan inletts med markförberedande arbeten.

– Det är naturligtvis mycket positivt och glädjande att vi nu kan gå fram med det här ärendet. Stockholm ses ju sällan som en riktig studentstad, men sanningen är ju den att vi har 90.000 studenter i vår stad. 90.000 studenter, ska sägas, som delar på 12.000 studentbostäder, säger Roger Mogert (S), stadsbyggnads- och kulturborgarråd.

Utöver det positiva med det stora antalet nya studentbostäder, lyftes även närheten till kollektivtrafik och cykelbanor fram.

– Det här är ett utmärkt förslag som ligger framför oss som vi ska besluta om. Lägenheterna, de ligger nära kollektivtrafik, de ligger nära cykelbanor och det är också 10 gånger så många parkeringar för cyklar som för bilar, och det är väl jättehärligt, säger Magda Rasmusson (MP), ledamot i kommunfullmäktige.

Även processen bakom beslutet och produktionssättet, med modulbostäder, fick lovord.

– Det här är ett bra exempel på hur politik, fastighetsägare och tjänstemän verkligen samarbetat för ett bra slutresultat. Jag tycker också att det är ett bra exempel på hur modulbyggnader kan bli stadslikt, med bland annat då levande bottenvåningar, och det här bör vara vägledande för när vi gör kommande projekt med just modulbostäder, säger Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.

– Kommunfullmäktige ger en kvalitetsstämpel på Prime Livings affärsidé att bygga modulbostäder till studenter, där vi redan 2015 planerar ha de första lägenheterna på plats i Spånga, säger Prime Livings VD Jan Severa.

11 mars 2015

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jan Severa +46 708 458 133

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2015-03-11.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 344 lägenheter på tre orter och har ytterligare cirka 2.700 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande tre åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Malmö och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691 
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning