För investerare

Kim Yrttimaa blir ny fastighetschef i Prime Living AB från den 9 mars 2017

Den 9 mars 2017 blir Kim Yrttimaa ny fastighetschef för Prime Living. Han kommer närmast från en position som fastighetschef på Savana Invest där han under 15 år har varit med och utvecklat bolaget och förvaltat ca 160 000 kvm kommersiella lokaler i Stockholms regionen.

"Jag hälsar Kim välkommen till Prime Living där han kommer att få en mycket viktig roll att skapa en effektiv och kundorienterad förvaltning i Sverige och internationellt"

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 08:15 CET.

23 februari 2017

För ytterligare information kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Ingvor Sundbom, +46 (0) 707-88 66 50
ingvor@sundbom.org

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-02-23.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 840 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 300 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning