För investerare

Ingvor Sundbom avgår som VD för Prime Living

Ingvor Sundbom avgår som VD för Prime Living på egen begäran pga. olika uppfattning med styrelsen om den strategiska inriktningen. Styrelsen beklagar men respekterar hennes beslut. Ingvor kvarstår i sin tjänst som VD under uppsägningstiden 

"Vi uppskattar Ingvors arbete med att förbereda organisationen för framtida expansion vilket kommer fortgå under uppsägningstiden." säger Jan Severa, styrelseordförande i Prime Living

Rekryteringen av ny VD kommer att inledas omgående.

Jan Severa och Ola Wengberg tidigare VD respektive vice VD finns tillgängliga full tid från och med nu tills en ny VD har utsetts.

31 augusti 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, Styrelseordförande, +46 (0) 708 45 81 33
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-08-31.pdf

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark- nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 09:10 CET.

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning