För investerare

Huvudägare i Prime Living har ej avyttrat aktier i bolaget

I den senaste ägarstatistiken från Euroclear tycks det som om Amun Holding AB minskat sitt ägande i Prime Living AB vilket inte är fallet. 2 100 000 stamaktier av Amun Holdings innehav har felaktigt förvaltarregistrerats på Ålandsbanken i samband med att Ålandsbanken övergått från att vara direktanslutna till Eurocelar till att vara anslutna via Nordea.

Amun Holding AB innehar som tidigare 3 498 000 stamaktier.

21 juli 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingvor Sundbom, VD och Koncernchef, +46 (0) 707 88 66 50
ingvor.sundbom@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-07-21.pdf

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2017 kl. 08:30 CET.

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning