För investerare

Harald Bengtsson utses till ny styrelseordförande för Prime Living

Harald Bengtsson har vid gårdagens styrelsemöte valts som ny styrelseordförande för Prime Living. Han har sedan i våras ingått i styrelsen då han valdes in som oberoende styrelseledamot i förhållande till Prime Living och dess största aktieägare.

Harald Bengtsson har över 30 års erfarenhet från bankvärlden i olika chefspositioner och driver sedan två år egen konsultverksamhet.

– Vi ser Harald som ett naturligt val när vi tillsätter en ny styrelseordförande på grund av den kunskap han har tillfört Prime Living inom området bank och finans under sin tid som styrelseledamot, säger Jan Severa, VD för Prime Living.

Förutom styrelseuppdraget för Prime Living har Harald Bengtsson även diverse styrelseuppdrag för fastighetsrelaterade och finansiella bolag.

– Jag ser fram emot uppdraget som styrelseordförande för Prime Living nu när tidigare styrelseordförande, Jan Severa, aktivt har tagit över VD-rollen igen. Jag tror att mina kunskaper inom finansiering kan vara en tillgång för bolaget då ambitionen om att ta sig vidare till stora listan kvarstår, säger Harald Bengtsson.

Harald Bengtsson är 58 år och civilekonom från Stockholms Universitet.

Beslutet om val av ny styrelseordförande togs vid gårdagens styrelsemöte. 

20 september 2017

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark- nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 september 2017 kl. 09:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Severa VD och Koncernchef, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-09-20.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning