För investerare

Hans Sandén ny inhyrd vd och koncernchef för Prime Living AB

Hans Sandén, med lång erfarenhet av ledande positioner på olika teknik- och fastighetsbolag, tar över rollen som inhyrd VD och koncernchef för Prime Living. Nuvarande VD, Jan Severa, som haft ett tidsbestämt uppdrag, lämnar över posten till Sandén per den 31 augusti.

"Mitt uppdrag som vd och koncernchef har varit tidsbegränsat från återinträdet hösten 2017. Nu lämnar jag med varm hand över till Hans men fortsätter min roll som styrelseledamot i Prime Living-koncernen", säger Jan Severa, avgående vd och koncernchef, Prime Living AB (publ).

Hans Sandén, partner i konsultföretaget Sevenco, har de senaste 12 åren bland annat haft ledande befattningar i bolag såsom Emtrain, MTR Tunnelbanan AB, Hjältevadshus, Gunnebo Industrier och Siemens Building Technology. Sandén har därmed en gedigen kunskap om både fastighetstillverkning, inhemsk och internationell produktion samt hur man leder företag i förändring och tillväxt.

"Jag ser verkligen fram emot uppdraget att leda Prime Living framåt och hoppas att min erfarenhet blir en stor tillgång för koncernen. Det är en stor styrka att ha nära tillgång till Jans gedigna kunskap om företaget, vilket kommer ge mig en snabb insyn i hela affären", säger Hans Sandén, som tillträder som inhyrd VD och koncernchef.

Jan Severa kommer under en övergångsperiod att agera rådgivare till Hans Sandén och därefter enbart fortsätta som styreledamot i Prime Living med fokus på att utveckla Prime Living på olika marknader.

29 augusti 2018

För ytterligare information kontakta:
Harald Bengtsson, Styrelseordförande Prime Living
+46 763 38 58 58
harald@haraldpartners.se

Hans Sandén
+46 703 23 95 30
hans.sanden@primeliving.se

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2018-08-29.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning