För investerare

Hans Sandén anställs som VD och koncernchef för Prime Living AB (publ)

Som meddelades den 2018-08-29 har Hans Sandén tagit över som VD och koncernchef för Prime Living. Hans är nu anställd i bolaget från den 2018-08-31.

31 augusti 2018

För ytterligare information kontakta:
Harald Bengtsson, Styrelseordförande Prime Living
+46 763 38 58 58
harald@haraldpartners.se

Hans Sandén
+46 703 23 95 30
hans.sanden@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2018-08-31.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning