För investerare

Fossilfri el för Studentbostäder i Nordens danska hyresgäster

Studentbostäder i Norden har tecknat avtal för vindkraftsbaserad el till bolagets studentlägenheter i Danmark. Det nya avtalet, som har ingåtts med HOFOR, innebär en årlig besparing motsvarande 65 ton utsläpp av koldioxid.

– Som en av Nordens ledande studentbostadsaktörer har vi ett stort ansvar för att minska vår klimatpåverkan. Våra hyresgäster vill ha gröna boenden och en hållbar förvaltning. Att vi nu ställer om till helt förnybar el på en av våra hemmamarknader är ett viktigt steg i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete, säger Magnus Jägre, hållbarhets- och innovationschef på Studentbostäder i Norden.

Avtalet inkluderar 578 studentlägenheter vid Engvei i centrala Köpenhamn. Elen är producerad i europeiska vindkraftparker och levereras av Ørsted under de tre kommande åren. Totalt innebär avtalet en utsläppsbesparing på nästan 200 ton koldioxid.

Läs mer om Studentbostäder i Norden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Jägre, hållbarhets- och innovationschef Studentbostäder i Norden
magnus.jagre@sbsstudent.se
+46 (0)72 560 68 76