För investerare

Förtydligande angående Prime Living ABs flytt av publiceringstidpunkten för delårsrapporten för januari-september

Som meddelades igår flyttas publiceringstidpunkten för delårsrapporten för januari-september 2019 till fredagen den 2019-11-29. Anledningen är att administrativa då delårsrapporten kom i för nära anslutning till bolagets extrastämma den 2019-11-27.

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november 2019 kl. 09:00 CET

26 november 2019

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2019-11-26.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se