För investerare

Första dag för handel i Prime Livings (“Prime Living” eller “Bolaget”) obligationer 2016/2017 med ISIN SE0008242572 (“Obligationslånet”) på Nasdaq Stockholm

Som tidigare offentliggjorts har Prime Living ansökt om upptagande till handel av Obligationslånet på Nasdaqs Stockholms företagsobligationslista. Ansökan om upptagandet har nu blivit godkänt av Nasdaq Stockholm och första dag för handel i Obligationslånet är imorgon, den 17 maj 2016.

Prospektet för Obligationslånet finns tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) samt Prime Livings hemsida (www.primeliving.se).

Informationen är sådan som Prime Living AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2016 kl. 10:00

16 maj 2016

För ytterligare information, besök www.primeliving.se eller kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2016-05-16.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 632 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 500 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad. Prime Living har option att förvärva 66,65 procent av Modular ML AB.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning