För investerare

Första dag för handel i Prime Livings (”Prime Living” eller ”Bolaget”) obligation 2016/2020 med ISIN SE0009155286 (”Obligationslånet”) på Nasdaq Stockholm

Som tidigare offentliggjorts har Prime Living ansökt om upptagande till handel av Obligationslånet på Nasdaqs Stockholms företagsobligationslista. Ansökan om upptagandet har nu blivit godkänt av Nasdaq Stockholm och första dag för handel i Obligationslånet är fredagen den 28 oktober 2016. 

Prospektet för Obligationslånet finns tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) samt Prime Livings hemsida (www.primeliving.se). 

27 oktober 2016

För ytterligare information, besök www.primeliving.se eller kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2016-10-27.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 760 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 300 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning