För investerare

Första dag för handel i Prime Living obligationer 2017/2020 med ISIN SE0009806383 (“Obligationslånet”) på Nasdaq Stockholm

Som tidigare offentliggjorts har Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") ansökt om upptagande till handel av Obligationslånet på Nasdaqs Stockholms Företagsobligationslista. Nasdaq Stockholm har idag godkänt Bolagets ansökan och första dag för handel i Obligationslånet är imorgon, den 19 maj 2017.

Prospektet för Obligationslånet finns tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se samt Prime Livings hemsida, www.primeliving.se.

18 maj 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingvor Sundbom, VD och Koncernchef, +46 (0) 707 88 66 50
ingvor.sundbom@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-05-18.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 100 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning