För investerare

Första dag för handel i Prime Living AB:s (publ) preferensaktier av serie C med ISIN SE0013647054 på Nasdaq First North Premier Growth Market är onsdagen den 13 maj 2020

Som tidigare offentliggjorts har Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") avsett att notera på Nasdaq First North Premier Growth Market. Nasdaq Stockholm har idag godkänt Bolagets ansökan och första dag för handel är imorgon onsdagen den 13 maj 2020. Bolagets stamaktier och preferensaktier av serie B är sedan tidigare noterade på samma ställe.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020 kl. 09:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PL 200512 CprefNoteringHandel.pdf

Om Prime Living

Prime Living AB (publ) uppför och förvaltar yteffektiva bostäder av god kvalitet för uthyrning till studenter, företag och andra med behov av små hyresrätter till en låg kostnad. Prime Living har idag 1038 moderna bostäder för uthyrning i Göteborg, Lund, Malmö och Stockholm och ytterligare bostäder under uppförande.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Filer för nedladdning