För investerare

Förändring i valberedningen inför Studentbostäder i Norden AB:s årsstämma 2023

Studentbostäder i Norden AB:s (publ) (”SBS”) eller (”Bolaget”) har fått information från bolagets valberedning att valberedningens sammansättning inför årsstämman 2023 förändras genom att Svante Bengtsson ersätter Knut Pousette som representant för Aktiebolaget Fastator (publ).

Valberedningen inför årsstämman 2023 kommer efter denna förändring bestå av följande personer:

• Svante Bengtsson, utsedd av Aktiebolaget Fastator (publ)
• Lennart Schuss, utsedd av Otre Fund LP
• Krister Karlsson, utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
• Björn Rosengren, styrelseordförande Studentbostäder i Norden (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden
rebecka.eidenert@sbsstudent.se
+46 (0)70 786 54 54

Om Studentbostäder i Norden
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor.
Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.