För investerare

Delar av Prime Living AB:s dotterbolag Prime Living Entreprenad AB:s extraordinära kostnader om 13 – 20 MSEK hänför sig till stämningsansökan från tidigare totalentreprenör

Prime Living Entreprenad (PLE), dotterbolag till Prime Living AB, har tidigare meddelat att man fått fördyrade kostnader i projekt Ferdinand Spånga om 13 till 20 MSEK hänförliga till problem med den tidigare totalentreprenören Mälarviken Tak och Bygg AB, vilken inte fullföljt sina åtaganden och lämnat entreprenaden. PLE meddelade då även att ytterligare kostnader hänförliga rättsliga tvister kan uppkomma men som bedöms rymmas inom intervallet.

Nu har PLE delgivits att man kommer att få en stämningsansökan upprättad av den tidigare totalentreprenören från tingsrätten. PLE bedömer dock att kostnaderna för den rättsliga tvisten fortfarande ryms inom det tidigare extraordinära kostnadsintervallet.

"Vi löser gärna tvisten i tingsrätten då vi enbart agerat på en ohållbar situation och därmed anser oss ha rätt i sak," säger Magnus Dahlberg, VD Prime Living Entreprenad AB.

PLE har nu även en förstärkt organisationen med färre entreprenörer och ett tätare samarbete med fack och myndigheter som säkerställer kvaliteten på underentreprenörerna.

De eventuella underskott som uppkommer i Prime Living Entreprenad AB har säkerställts med medel från moderbolaget Prime Living AB (publ).

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 maj 2018 kl. 16:20 CET.

28 maj 2018

För ytterligare information kontakta:

Jan Severa, Koncern-VD,
+46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Magnus Dahlberg, VD Prime Living Industries,
+46 (0) 730 200 288
magnus.dahlberg@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2018-05-28.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning