För investerare

Caroline Sundmalm avgår som HR & Hållbarhetschef på Prime Living

Caroline Sundmalm avgår som HR & Hållbarhetschef på egen begäran med anledning av att Ingvor Sundbom valt att avgå som VD. Caroline arbetar vidare för bolaget under uppsägningstiden som är tre månader.

 "Vi beklagar att bolaget tappar en duktig och kompetent person", säger Ingvor Sundbom, VD och Koncernchef

1 september 2017

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s mark- nadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 september 2017 kl. 15:35 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingvor Sundbom, VD och Koncernchef, +46 (0) 707 88 66 50
ingvor.sundbom@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-09-01.pdf

Om Prime Living

Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning