För investerare

Brand med mindre materiella skador vid Prime Livings bostadsområde i Oxie

En brand utbröt natten mellan onsdag och torsdag på Prime Livings fastighet i Oxie i Malmö. Fem bilar sattes i brand och brandkåren var snabbt på plats och släckte dessa. I samband med detta upptäcktes även en brand i den nybyggda delen av området som snabbt kunde släckas. Inga personskador har uppstått och de materiella skadorna är begränsade. Polisen kommer nu göra en utredning varefter det blir ett försäkringsärende då byggnationen är fullt försäkrad. Färdigställande och övrig byggnation fortskrider utan avbrott.

16 mars 2017

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2017 kl. 09:50 CET.

För ytterligare information kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2017-03-16.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 840 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 300 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning