För investerare

Beslut om avnotering av Prime Living ABs (publ) preferensaktier av serie B

Prime Living AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 556715-7929, har ansökt om avnotering av dess preferensaktier av serie B från Nasdaq First North Premier Growth Market. Börsen har beslutat att godkänna Bolagets ansökan om avnotering av preferensaktierna av serie B, kortnamn PRIME PREF B, ISIN-kod SE0006422317, från Nasdaq First North Premier Growth Market. Sista dag för handel är den 30 oktober 2020.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2020 kl. 08:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2020-10-15.pdf

Om Prime Living

Prime Living AB (publ) uppför och förvaltar yteffektiva bostäder av god kvalitet för uthyrning till studenter, företag och andra med behov av små hyresrätter till en låg kostnad. Prime Living har idag 1038 moderna bostäder för uthyrning i Göteborg, Malmö och Stockholm och ytterligare bostäder under uppförande.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se,
CA@mangold.se