För investerare

Angående missvisande uppgifter i Research Report om Prime Living AB (publ) publicerad den 2018- 08-30 av ABG Sundal Collier

I en Research-report om Prime Living publicerad igår den 2018-08-30 av ABG finns ett stycke med rubriken "Potential liquidity risk already in 2018".

I rapporten hänvisas till ett marklån på ca 98 MSEK som bolaget har i Spånga. Det är ett lån som togs september 2016 och förlängs enligt praxis två gånger varje år. I rapporten räknas fram ett underskott som bygger på att en normal förlängning av detta banklån inte sker. Bolaget anser att det är missvisande då den förväntade förlängningen av banklånet inte påverkar likviditeten.

Bolaget har rörelsekapital för minst tre månader.

Vi fokuserar nu på att färdigställa etapp 1 i Spånga och Bolaget kommer inte ytterligare utveckla de kommande etapperna utan att finansiering av detta är på plats. Vi är i ett långt framskridet skede när det gäller den fortsatta finansieringen av nästkommande etapp på fastigheten Ferdinand 14.

31 augusti 2018

För ytterligare information kontakta:

Hans Sandén, VD och Koncernchef
+46 703 23 95 30
hans.sanden@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2018-08-31.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning