För investerare

Angående artikeln “Hyresgästerna flyr skandalbygget” i Dagens Industri 2018-08-30

Mot bakgrund av dagens artikel i Dagens Industri vill Prime Living göra följande förtydliganden:

Prime Living har färdigställt 82 studentlägenheter i kvarteret Ferdinand i Spånga. Samtliga av dessa lägenheter är i dagsläget uthyrda. Under perioden juni till augusti har sammantaget 8 hyresgäster, det vill säga cirka 10 procent, valt att säga upp sin lägenhet, vilket får betraktas som normalt då det rör sig om studentlägenheter. Samtliga av dessa lägenheter hyrdes omedelbart ut till nya hyresgäster. En annons på Blocket, som låg uppe över en helg, gav så mycket som 109 ansökningar.

Vi har även betalat ut kompensation till våra hyresgäster som flyttade in tidigt i våras för avsaknad av hiss och balkong fram till de funktionerna var klara, samt har en pågående förhandling med hyresgästföreningen, där vi förväntas komma överens inom kort.

30 augusti 2018

För ytterligare information kontakta:
Karoline Peres, Chef Uthyrning Prime Living
+46 70 859 54 49
karoline.peres@primeliving.se

Magnus Dahlberg, VD Prime Living Industries
+ 46 730 200 288
magnus.dahlberg@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2018-08-30.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Filer för nedladdning