8 juli 2019

Lindbäcks Fastigheter AB ny storägare i Studentbostäder i Sverige AB efter riktad nyemission av aktier

Studentbostäder i Sverige AB (SBS) offentliggör idag en riktad nyemission om 877 906 aktier till en teckningskurs om 244,33 kronor per aktie. Delar av de nya aktierna kommer att användas som betalning genom kvittning av fordran för förvärv, där 421 558 aktier ska tecknas av Lindbäcks Fastigheter AB.

202 865 aktier tecknas av NSH Holding AB, 124 841 aktier tecknas av Amasten AB, 104 369 aktier tecknas av Samhäll Majorna AB samt 24 272 tecknas av Älvstranden i Karlstad AB för att kunna nyttjas som betalning för förvärv av fastighetsportföljen i Luleå från Lindbäcks Fastigheter AB. Efter nyemissionen äger Offentliga hus 34,39 %, Amasten 21,16%, Lindbäcks Fastigheter 20,25%, SBB 17,69% samt Älvstranden i Karlstad 4,11% av aktierna i SBS.

Förvärvet avser en fastighetsportfölj om åtta fastigheter i Luleå genom bolagsförvärv. Tillträde sker preliminärt 2 september 2019.

Den riktade nyemissionen beslutades av styrelsen den 19 juni 2019. Teckningskursen om 244,33 kronor per aktie har fastställts av styrelsen och baseras på överenskommelse med tecknarna enligt ingånget överlåtelseavtal.

Nyemissionen medför att antalet aktier i SBS ökar med 877 906 aktier från 1 204 249 aktier till totalt 2 082 155 aktier, och aktiekapitalet ökar med 877 906 kronor från 1 204 249 kronor till totalt 2 082 155 kronor.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till 578 miljoner kronor. Utöver bankfinansiering erlägger SBS 214,5 miljoner kronor i form av nyemitterade stamaktier i SBS till en överenskommen teckningskurs om 244,33 kronor per stamaktie resterande del erläggs kontant. Avdrag för latent skatt uppgår till 43 miljoner kronor. Den slutgiltiga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant.

För frågor, vänligen kontakta Rebecka Eidenert, VD för Studentbostäder i Sverige:

rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Om Studentbostäder i Sverige AB

SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Sveriges största studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.